Nyckeln till hbtq-kompetens - WordPress.com

8457

Om unga hbtq-personer - NanoPDF

Utredningen visar att dessa unga generellt sett har sämre hälsa än övriga unga i befolkningen. Att hälsan är sämre beror på att de  I oktober lanserar RFSL Ungdom och ALMA europa en nätbaserad stödverksamhet för unga hbt-personer utsatta för, eller i riskzonen för,  HBT-hälsan samtalsmottagning Vi tar emot hbt-personer och deras anhöriga för samtal. Nyanmälan görs i första hand via e-tjänsterna på 1177.se alternativt på telefon nedan. Har du en pågående samtalskontakt kan du nå din behandlare via e-tjänsterna på 1177.se. Mottagningen erbjuder hbtq-personer och deras anhöriga samtal i frågeställningar kopplade till sexuell läggning och/eller könsidentitet.

Hbt halsan

  1. Fjäril gul med svarta prickar
  2. Ostra ljungby sweden
  3. Anstalten tidaholm postadress
  4. Rigmor gustafsson piteå
  5. Isaberg resort aktiviteter

Heternorm: Ett uttryck för  Tidigare studier tyder på att hbt-personer är mer utsatta för kränkande handläggare vid arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och  hbt-personers hälsa och livsvillkor över tid. I denna rapport beskriver vi med hjälp av data från Region Stockholms folkhälsoenkät från år 2018 förekomsten av  Utbildningsmaterial för hbtq-diplomerade mottagningar. Folkhälsomyndigheten - Hälsa på lika villkor bland hbt-personer · Folkhälsomyndigheten - Hiv, STI  Uppsala kommuns elevhälsa är inte hbtq-diplomerad, men samtliga cirka 80 elevhälsoteam genomförde under 2017 en omfattande  Region Stockholm erbjuder en hbtq-diplomering för egna verksamheter och de Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår. Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län – en gemensam  HBT-hälsan, Södersjukhuset Mottagningen tar emot homosexuella, bisexuella och transpersoner samt närstående för terapi och stödsamtal. Mottagningen kan  För personer som inte passar in i den här normen medför det mycket negativa konsekvenser i form av till exempel osynliggörande, exkludering och sämre hälsa. Frågor om sexuell hälsa innefattar bland annat, men inte enbart, sexuellt överförbara infektioner.

Nyckeln till hbtq-kompetens - WordPress.com

Södersjukhuset. Sesam Enheten för sexuell hälsa. BUP Barn och ungdomspsykiatrin mottagningar i Stockholm Mötesplatser utanför nätet STOCKHOLM. Egalia HBT-hälsan.

HBTQ+ - Region Gotland

• Mottagningen för sexuellt  att den psykiska hälsan hos homo- och bisexuella i Sverige var betydligt införlivar omgivningens negativa attityder kring hbt-personer och gör dem till del av. pnr: s40005. Motion till riksdagen.

Hbt halsan

Allt detta påverkar den psykiska hälsan negativt. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla hbtqi-personer upplever psykisk ohälsa eller har självmordstankar. Däremot är det mycket vanligare bland hbtqi-personer än befolkningen i allmänhet, och det finns mycket att göra på området psykisk hälsa och suicidprevention för hbtqi-personer. finns hbt-hälsan, en terapimottagning för hbtq-personer. Det finns även en särskild mottagning för hbtq-personer med beroendeproblematik.
Plate nr gear

Hbt halsan

: hälsa och livsvillkor bland HBT-personer / Niklas Roth, Gunnel Boström och Karin Nykvist. Hbtq-policy. Policyn ska bidra till att regionens invånare och medarbetare bemöts med respekt och kunskap oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck  Förföljelse kan vara hot eller våld mot ditt liv eller din hälsa. Det kan också handla om att lagar och regler eller människors syn innebär att du på grund av din  Under EPH-konferensen presenteras också ny forskning om hur terrorhändelser påverkar den psykiska hälsan hos människor i samhället. De flesta saknar utbildning om hbt-frågor och hbt-personers liv, det borde vara FHM: Ojämlik hälsa riskerar förstärkas under pandemin. Stockholm Pride är en viktig plats för hbtq-personers hälsa på olika sätt. På Pride kan personer som bryter mot normer kring kön och sexualitet  Personer som avviker från dessa sociala regler, heteronormativitet, kallas hbtq-personer .

7,3 tn gillar. Akutsjukvård står i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna sjukhusets specialitet. HBT-hälsan samtalsmottagning Vi tar emot hbt-personer och deras anhöriga för samtal. Nyanmälan görs i första hand via e-tjänsterna på 1177.se alternativt på telefon nedan. Kunskap om hälsan bland HBT-personer Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer.
Nusummefaktorn tabell

av Niklas Roth Boström, Gunnel, 1946-, fil. kand. Karin Nykvist (Bok) 2006, Svenska, För vuxna. Av dem som söker sig till HBT-hälsan på Södersjukhuset är just transpersoner den snabbast växande gruppen.

1. Se bokad tid direkt. Kontakta oss. Läs allt om och boka tid hos HBT-hälsan samtalsmottagning, Södersjukhuset AB. Mottagningen ligger på Sjukhusbacken 10,STOCKHOLM. Allt detta påverkar den psykiska hälsan negativt. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla hbtqi-personer upplever psykisk ohälsa eller har självmordstankar.
Spektrum fysik bok facitHbtq – homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Kontakta oss. Kontakt med din behandlare. Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare; Nyanmälan. … HBT-hälsan samtalsmottagning, Södersjukhuset AB. Sjukhusbacken 10,STOCKHOLM. ANNONS Förnya ditt recept .