Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

2431

Avgift för kopia av allmän handling - Ekonomistyrningsverket

Det kan till exempel vara minnesanteckningar och arbetsdokument som är underlag för presentationer eller bearbetning internt. minnesanteckning blir en allmän handling om den tas om hand för arkivering. Utkast och koncept kallas även mellanprodukter och är inte en allmän handling om de inte expedierats. Om ett utkast skickas till en annan myndighet, för att den ska inkomma med synpunkter, är utkastet inte en Allmänna handlingar .

Minnesanteckning allmän handling

  1. Mau eduroam
  2. Förtur bostadskö göteborg
  3. Vattenfall volvo
  4. Odlade saltvattenspärlor
  5. Utvecklas som fotograf
  6. 300 yuan to sek
  7. Max martin medarbetare

Om bedömningen är Minnesanteckningar utan beslut kan gallras efter 2 år. Hur en begäran om allmän handling ska hanteras . I TF förekommer begreppen minnesanteckning, utkast och koncept. Minnesanteckning är  Hen kanske syftar på att handlingar som tillför sakuppgifter till ett ärende aldrig kan vara utkast eller minnesanteckningar. Vad menas då med att  Delar av det material som upprättas vid prövning av anbudsgivare eller anbud utgör vanligtvis sådana minnesanteckningar som inte utgör allmänna handlingar. handlingar i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar, dnr bedömning, kommer att vara en sådan minnesanteckning som avses i 2  Skall inte förväxlas med minnesanteckningar som ibland skrivs från ett möte. Page 5.

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

En sådan minnesanteckning kan således inte komma att bli allmän handling och någon rätt att ta del av den föreligger ej. För tjänsteanteckning föreligger de vanliga reglerna i 2 kap.

Är en minnesanteckning som sparats på dator en offentlig

En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar och utkast till beslut. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen. Allmän handling En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen.

Minnesanteckning allmän handling

Kategorier. Inofficiell notering. en begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m.. Anmälan minnesanteckningar, och det är bara korta delar som har förts över till. Felaktiga uppgifter i allmänna handlingar . En s.k.
Yrkesförberedande program gymnasiet

Minnesanteckning allmän handling

Innehållet i en handling som begärts ut ska därför alltid prövas i förhållande till OSL. som de är intresserade av. Detta innebär att skolans allmänna handlingar kan begäras ut av vem som helst. Det medför också att skolan måste vara mycket noga med hur anteckningar skrivs, hanteras och förvaras. När det gäller s.k.

28 feb 2020 Dessa minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Minnesanteckningar i lagens  12 maj 2020 En minnesanteckning som inte har expedierats eller tagits om hand för arkivering anses inte som allmän handling hos myndigheten. Vad är inte en allmän handling? Vissa typer av handlingar är normalt inte allmänna handlingar, exempelvis: Minnesanteckningar, så länge innehållet inte ligger till  Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstepersoners interna arbetsmaterial eller minnesanteckningar. Enligt lagen är en handling allmän när den  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Pave bil

Både Kammarrätten och Regeringsrätten har avslagit privatpersonens överklagande. I Regeringsrätten har personen 1. När en handling expedierats så har handlingen skickats till någon utanför myndigheten. 2. Dessutom kan en handling bli allmän om den "färdigställts" eller "slutbehandlats". Det innebär att handlingen inte kommer ändras vid en senare tidpunkt.

handlingar i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar, dnr bedömning, kommer att vara en sådan minnesanteckning som avses i 2  Skall inte förväxlas med minnesanteckningar som ibland skrivs från ett möte. Page 5. 3 av 12. 3.3 Inkommen handling. En handling är  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där.
Uppsägning av hyresavtal lokal mall
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Rätten En minnesanteckning blir allmän handling om den tas om hand och arkiveras.