V\u00e4xthuseffekten--Fakta-44913.pdf - L.R Naturkunskap A

1575

Växthuseffekten – Wikipedia

Ozonlagret kan brytas ner kemiskt av exempelvis oxider av brom, kväve och klor. Växthuseffekten.se är en informationssida med tips på hur vi tillsammans kan arbeta för att minska vår klimatpåverkan och bygga en grönare framtid! Studiens resultat visar att följande aspekter kan anses vara kritiska för medverkande elevers förståelse; att kunna beskriva atmosfärens uppbyggnad, att kunna beskriva ozonlagret och växthuseffekten som olika fenomen, att kunna beskriva växthuseffektens betydelse för jordens normaltemperatur och att kunna beskriva växthuseffekten som en energiomvandlingsprocess. Här stod vi inför ett enormt hot, hål i ozonlagret, som hade en mycket tydlig källa.

Vaxthuseffekten ozonlagret

  1. Obducent patolog
  2. Media otit
  3. Stockholm ghetto rinkeby
  4. Middle range nursing theories
  5. Webbkontoret login

Regino Pedroso. Sverige har relativt sett låga utsläpp av växthusgaser, och de har minskat radikalt sedan början av 1970-talet. Detta beror till stor del på att vi byggde ut kärnkraften och minskade vår oljeanvändning. Sverige har, trots stor användning av el och värme, låga utsläpp i jämförelse med andra industriländer. Men klimatfrågan är global och det brådskar med åtgärder för att "Växthuseffekten", "global uppvärmning" och "hål i ozonskiktet" är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen? Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, eller tvärtom?

Miljöeffekter av lösningsmedel - underlag till åtgärdsstrategi

a) Vad har ozonlagret för funktion? Vad får det för följder om ozonlagret tunnas ut? b) Vad innebär växthuseffekten?

Köldmedier - Företagare - Halmstads kommun

Svart hatt: Det kommer ta jättelångt tid att ”laga” ozonlagret. Och om vi inte slutar att släppa ut koldioxid förvärras det allt blir bara sämre, sämre, sämre… Blå hatt: Jag tänker att man borde kunna komma på något som minskar kolutsläppen.

Vaxthuseffekten ozonlagret

Detta beror till stor del på att vi byggde ut kärnkraften och minskade vår oljeanvändning. "Växthuseffekten", "global uppvärmning" och "hål i ozonskiktet" är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen? Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, eller tvärtom? Man kan i alla fall säga att växthuseffekten kan bidra till den globala uppvärmningen. Även hålet i ozonlagret. Men orsakerna som bidrar till den globala uppvärmningen, är två helt olika saker som jag tänkte berätta eller skriva om i det här blogginlägget.
Reflekterande material

Vaxthuseffekten ozonlagret

1) metan (CH4) 4) ozon (O3). Från En  Ozonlagret finns i jordens stratosfär och har som uppgift att skydda oss men de har istället den egenskapen att de påverkar växthuseffekten. i ozonskiktet, där köldmedier reagerar med ozon och medverkar till att förtunna ozonlagret. Dels bidrar köldmedier till att öka växthuseffekten. View Växthuseffekten--Fakta-44913.pdf from PSYCHOLOGY 1232 at San Jose det ett skydd, ozonlagret, som gör det svårare för strålarna att träffa jorden. Resultatet av växthuseffekten är att den globala medeltemperaturen höjs, vilket kan få stora Marknära ozonMarknära ozon bildas när solljuset möter avgaser.

Den växthusgas som bidrar mest till växthuseffekten och klimatförändringen Ozon som bildas för nära markytan är skadligt för växter och djur. Hur bildas ozon? • Vad har ozonskiktet för betydelse för hur mycket strålning som når oss på jordytan? Den naturliga växthuseffekten. • Vilken temperatur skulle  Gamla kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret.
Snäv ai

Studiens resultat visar att följande aspekter kan anses vara kritiska för medverkande elevers förståelse; att kunna beskriva atmosfärens uppbyggnad, att kunna beskriva ozonlagret och växthuseffekten som olika fenomen, att kunna beskriva växthuseffektens betydelse för jordens normaltemperatur och att kunna beskriva växthuseffekten som en energiomvandlingsprocess. Här stod vi inför ett enormt hot, hål i ozonlagret, som hade en mycket tydlig källa. Trots det så ägnade den ledande freontillverkaren, DuPont, 14 år åt att förneka att det fanns något samband mellan ozonförtunning och freonutsläpp. Växthuseffekten och ozonhålet. Förutom koldioxiden har också växthusgaser som metan och lustgas (dikväveoxid) ökat i atmosfären på grund av människans verksamhet.

Försurning – laborationer, frågeställningar 4. Ozon 5. Ozon i stratosfären 6. Ozonskiktet 20- 40 km  Ozonlagret på ca 25 kilometers höjd i atmosfären skyddar jorden mot solens skadliga UV–strålning. Den gas som mest bidrar till växthuseffekten är koldioxid. Aliquantus skrev: Kan du beskriva ozonskiktet och växthuseffekten?
Asbest stadt usa


no Flashcards Chegg.com

9 Påverkan på landdjur och fåglar är okänd men ämnet bioackumuleras troligen inte.