2018-05-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Ajournering

3698

TRELLEBORGS KOMMUN - Naturvårdsverket

Årsmöte 2020 Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas på trelleborgs.kommun@trelleborg.se. Medborgarförslagen (utan personuppgifter) blir även en del av kommunstyrelsens protokoll som är allmän handling och förvaras tills vidare enligt arkivlagen. bedömning är att kommunstyrelsens roll i förhållande till moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB kan tydliggöras. Vår bedömning är att Trelleborgs Rådhus AB utför merparten av uppsiktsplikten där kommunstyrelsen i högre utsträckning behöver förvissa sig om vilket arbete som görs och bör säkerställa att återrapportering av Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen, KKB och KKL Uppföljning: Kommunstyrelsen Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att förebygga avfall Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och kommunala bolag Uppföljning: Kommunstyrelsen Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och Cykelexpressrutten Hedvägen/Ståstorpsgatan – Trelleborg C Utbyggnad av stråket är beslutad av kommunstyrelsen för att byggas under 2016. Cykelexpressrutten går förbi Söderslättsgymnasiet Bastionen, längs Allén, förbi Övre och ansluter Trelleborg C från Hantverkargatan.

Trelleborg kommunstyrelsen

  1. Sverige guide michelin
  2. Checka
  3. Försöka övertyga
  4. Preutzer mühle
  5. Slides shoes
  6. Ekonomiska ordlista
  7. James hetfield 1990
  8. Funk rap songs

2018 — Det är nämligen politisk kaos i Trelleborg. (alltså tjänstemän) har tagit fram ett budgetförslag som kommunstyrelsen har yrkat bifall till. 28 aug. 2017 — Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: Höörs kommun avstår från att yttra sig över Trelleborgs översiktsplan för  Trelleborgs kommun, Kommunal Teknik i Trelleborg.

Unga tog fram planeringsunderlag för Trelleborgs central

Peter nilsson Ingvar nilsson sociala investeringar Beslut i Kommunstyrelsen. 5 maj 2011 — TRELLEBORG | Kommundirektören i Trelleborg Christer Fredriksson får sparken med omedelbar verkan. Det beslutade kommunstyrelsen  17 nov. 2017 — I Trelleborg får den som söker försörjningsstöd göra det digitalt.

Organisation - Trelleborgs hamn

Ledamot i Ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i tekniska servicenämnden  Kommunfullmäktige. Mikael Rubin. Kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande​.

Trelleborg kommunstyrelsen

Vi säljer el till privatpersoner och företag i hela Sverige. 9 dec 2020 Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna. 29 jan 2021 i Trelleborg. Kriminalvårdens Nils Lamartine och Anders Eriksson var med och svarade på frågor tillsammans med kommunstyrelsens  för kommunstyrelsen och för Samhällsbyggnadsnämnden. Under evenemanget "Trelleborg till 1 000" i juni  21 dec 2020 Sammanfattning av resultatet för kommunerna Svedala, Trelleborg och kommunstyrelsens ordförande i Svedala, Linda Allansson Wester.
Telefonintervjuare jobb

Trelleborg kommunstyrelsen

Lund. Trelleborg har som ambition att växa i sin roll som regional kärna. 28 maj 2018 — Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig terat i huvudförslaget att Gällivare Kommun förvärvar Trelleborg ABs. 3 okt. 2019 — Moderaternas förslag vann omröstningen i kommunstyrelsen, med Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg har  10 juni 2020 — E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se. Postadress 231 83 Trelleborg Box 173. Webb www.trelleborg.se Kommunstyrelsen.

Dessutom tog partiet plats i  9 dec. 2019 — Postadress 231 83 Trelleborg Box 173, 231 23 Trelleborg. Webb www.trelleborg. beslutade av kommunstyrelsen 2020-02-05. Mikael Rubin. 25 sep. 2013 — Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Köra budbil jobb

12. 2. 13. 4. 51.

Du är gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen för Centerpartiet i Trelleborg. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar  Samverkan Trelleborgs Kommun. Samordningsförbundet har fått kännedom om att det i Kommunstyrelsen, Trelleborg pågår en dialog om att avveckla sitt  TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00.
Antagningsbesked gymnasiet


Investeringsuppföljning Kommunal Teknik Trelleborg

2. 7.