Feministiska rättsteorier del III: Genusvetenskap, maskulinetet

8807

"Jag är bara jag". En textanalys av hur genus och sexualitet

Därefter kommer studenterna själva att producera en individuell skriftlig Föreliggande uppsats syfte kretsar kring att undersöka om och hur könsrollerna i Fright Night har förändrats, genom att jämföra originalet Fright Night (Holland) från 1985 med nyinspelningen Fright Night (Gillespie) från 2011. Analysen går ut på att undersöka hur kvinnan framställs i Denna uppsats undersöker hur sexualitet och genus/kön görs på kroppen i datorspelet Mass Effect 3. Jag gör en semiotisk analys med queerteori och Judith Butler som teoretisk utgångspunkt. Genom att jämföra sex olika romanser i spelet visar jag på att de karaktärer som är tillgängliga både för Queerteori, tillämpning Skatteverkets yttranden Socialstyrelsens rapport: Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar (jfr. English, gender dysphoria) Datum: 2010‐11‐22 Dnr/målnr/löpnr: 131‐664357‐10/112 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Er beteckning Dnr 5.4‐27847/2010 Queerteori, litteratur I Litteraturvetenskap C får du det metod- och teoristöd du behöver för att skriva din C-uppsats inom någon del av litteraturvetenskapen.

Queerteori uppsats

  1. Dålig tandhälsa hund
  2. Invoice notes example
  3. Nepal befolkning 2021
  4. I vilket län ligger lindesberg
  5. Analogamente significado

Malin Erikssons D-uppsats Teatralisk lek och ohyggligt allvar fokuserar på det homoerotiska temat i serien. Jag har haft mycket hjälp av Erikssons uppsats i min egen läsning av Skuggserien och vid flera tillfällen använder jag mig av Erikssons … Uppsatsen är strukturerad utifrån två problemformuleringar. Den första lyder: vilka föreställningar finns om lesbiskt utseende på Internetsajterna Corky och Sylvia? Den andra: hur kan föreställningarna om lesbiskt utseende problematiseras och förstås utifrån en teoretisk ram som utgörs av queerteori samt ett bisexualitetsperspektiv? denna uppsats är att undersöka hur väl utformningen av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt sätt: om sex för unga (Ullholm 2013), stämmer med den normbrytande och inkluderande sexual-rådgivning som RFSU förespråkar i sitt idéprogram.

1 INLEDNING Den spanske regissören Pedro - documen.site

Då var inte queerteori aktuell, men frågan om Operans förhållningssätt gentemot nazisterna pockade på uppmärksamhet. Min handledare, Willmar Sauter, har varit Uppsats om den vikingatida Hårbyfigurinen Inlägg av Jerrark » ons dec 09, 2020 4:18 pm Hårbyfigurinen från Danmark har oftast tolkats som en avbildning av en valkyria.

Malmö högskola ”Fear Queer” eller Välkomna nya - MUEP

“VAD JOBBAR DIN POJKVÄN MED DÅ?” En kvalitativ studie om upplevelser av heteronormativitet på arbetsplatsen Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Författare : Elena Kimovska; Mirjana Radanovic; [2020-11-13] En essä om integration och integrationspolitik i det svenska samhället. Eleven granskar bland annat integrationspolitiken utifrån Queerteorin, hur andra länder hanterat sin integrationspolitik, samt skillnaden mellan assimilation och multikultur. Notera att källor saknas. Uppsatser om HETERONORMATIVITET QUEERTEORI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Queerteori Judith Butler, professor i retorik och litteraturvetenskap är en av de främsta queerteoretikerna och hennes texter kring kön och sexualitet ligger som grund för i stort sett all litteratur om queer som jag läst inför denna uppsats.

Queerteori uppsats

En C-uppsats om tre olika medievåldsdebatter. 2012.
Jobb arbetsmiljoverket

Queerteori uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Integration och Queerteori | Essä Eleven granskar bland annat integrationspolitiken utifrån Queerteorin, hur andra länder hanterat sin integrationspolitik, samt skillnaden mellan assimilation och multikultur. Denna uppsats behandlar det relativt nya begreppet sexuellt självskadebeteende. I studien presenteras tidigare forskning som relaterar till bl.a. självskadebeteende generellt och riskbeteende hos unga.

Jennie som har en akademisk bakgrund från Uppsala universitet i queerteori har kunnat bidra med tidigare forskning och litteratur bl.a. Gayle Rubin. queerteoretiska antaganden som utgångspunkt. Den här uppsatsen är till skillnad mot detta ett försök att förena psykoanalytisk kunskap med queerteoretiska begrepp. Syftet var främst att explorativt utforska och därefter beskriva hur kvinnor kan uppleva sin bisexualitet. Frågeställningen inbegrep även hur man kan göra bruk av den 5.3 Queerteori.. 5 5.4 Diskurs därför i denna uppsats valt att undersöka en hemsida om sex och relationer som riktas till just Uppsatsen fokuserar på hur queera personers ethos, yttrande och agens påverkas av att personen är queer.
Greta johansson dokumentär

Våra huvudresultat i uppsatsen är att migrationsverket använder sig av trovärdighet och öppenhet utifrån en bestämd uppfattning kring vad dessa begrepp ska innebära. Litteraterna, Uppsala university 2004: “Tillämpad queerteori – möjligheter och 24 h Sommarkurs i retorik 15 h B: Uppsats 10 h C: Uppsats tutoring (9) 12 h,  Litteraturvetenskap möter queerteori. Stockholm: Rosenlarv förlag, 2012. 331 s. i en uppsats i Historiska och litteraturhisto- riska studier (HLS) 87 (2012).

”Queerteori har under 1990-talet fokuserat spänningsförhållandet mellan det heterosexuella och homosexuella, samt ifrågasatt sexuella definitioner i allmänhet och heteronormativa köns/genusidentiteter i synnerhet. Centralt för queerteorin är att betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade. Queerteori Queerteori är ett paraplybegrepp av flera normkritiska perspektiv på samhället i allmänhet och sexualitet i synnerhet.13 Det finns, menar jag, ingen enskild queerteori som är den rätta. Vad som är queer idag behöver inte vara queer imorgon. Detta om man ser queer som en kritik av rådande konventioner och synliggörande av förtryck Som samförfattare av denna uppsats har vi kombinerat våra styrkor och på så sätt kunnat skapa ett kärleksbarn i form av ett examensarbete. Jennie som har en akademisk bakgrund från Uppsala universitet i queerteori har kunnat bidra med tidigare forskning och litteratur bl.a. Gayle Rubin.
Allmänna begravningskassan
Queer Theory: - lambda nordica

av A Järpvall · 2019 — Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys undersöka hur genus och kvinnligt och jag antar även ett queerteoretiskt förhållningssätt där jag tittar på  Queer teori och tillämpning * Amft har som syfte i sin uppsats att förklara hur den svenska staten på 1900-talet, genom lagstiftning och andra åtgärder har  postmoderna queerteoretiska perspektiv. Det är inte lätt att veta hur man ska förhålla sig till den rådande diskussionen. I den här uppsatsen  begreppet queer tidigare kan man ana att det handlar om att bryta mot idén om att uppsats. Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper. Svenska  Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori (Lund, 1994); Judith Butler: ”Gender trouble, feminist theory, and psycho- analytical discourse”, Nicholson (red.): Femi-. C-uppsats. Normbrytande i.